ALAIBM.NET淘宝店铺 售后服务 Thinkpad笔记本评测
  • 221阅读
  • 0回复

5月16日黄埔刘先生购买1台X1carbon-PHK笔记本,i7 8550U/16G/512G PCIE-SSD/杜比屏,预计周日送货

级别: 管理员
发帖
19477
只看楼主 更多操作 0 发表于: 05-17 , 来自:上海市
5月16日黄埔刘先生购买1台X1carbon-PHK笔记本,i7 8550U/16G/512G PCIE-SSD/杜比屏,预计周日送货 q^Tis>*u6  
"n?<2 wso  
:EHQ .^  
[attachment=68323] RsSXhPk?  
=MSu3<y,  
Pz473d  
a!t V6H  
感谢刘先生对ALAIBM信任与支持! { /<4'B  
yX9B97XyC  
H1Xovr  
q3\!$IM.  
货到,做系统,周日送机 %HEmi;  
[attachment=68340] }#YQg0(  
CjZ6NAHc  
[attachment=68341] +~:0Dxv W  
[N R1d-Wg  
[attachment=68342] %0(>!SY  
~$ WQ"~z  
[attachment=68343] _Fvsi3d/  
29GiNy+ob  
[attachment=68344] G$Dg*<  
Fb_~{q  
[attachment=68345] ;[|x5o /<  
uW[ <?sFG  
v"s}7trWV  
官网查询: C[[z3tn  
mxXQBmW  
[attachment=68357] &3AGj,  
&oAuh?kTq  
evZ{~v& /  
S+_}=25  
mJ[LmQ<:  
\2pJ ]  
% ;09J  
{ SJ=|L6  
;"wU+  
l&^9<th  
k-Le)8+b  
L5]*ZCDv  
cs8bRXjHa  
Q{0-pHr}  
送货上门 Z>Rd6o'  
  [attachment=68364] @lc1Ipfk"  
  [attachment=68364] D@"q2 !  
[attachment=68365] Rqa#;wb!(  
  [attachment=68366] 23U9+  
[attachment=68367] ?:lOn(0&  
[attachment=68368]  8Nd +  
[attachment=68369] "3Ag+>tuRW  
[attachment=68371]   ?N,a {#w  
H1s{JJAM>i  
r1}7Q7-z  
rYJt;/RtR}  
uLe+1`Y5Ux  
&7E0H{  
B&-;w_K  
hCQ{D|/  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

相关话题

描述
快速回复

您目前还是游客,请 登录注册